2 χρόνια Laser Προστατεκτομής HoLEP

Η μέθοδος HoLEP (Διουρηθρική Εκπυρήνιση Προστάτη με Holmium Laser) αποτελεί το νέο Gold Standard της αντιμετώπισης της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη. Ως μέθοδος, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Κλινική Άγιος Λουκάς, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία 2 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 100 επιτυχημένες επεμβάσεις, με την ταχύτητα της ούρησης να βελτιώνεται κατά 7.5 φορές σε κάθε ασθενή (μέτρηση Qmax) και το PSA να μειώνεται κατά 8 φορές σε σχέση με την προεγχειρητική τιμή.