ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 • Ανάλογα με την περίπτωση και πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε επεμβατικής ιατρικής πράξης ή διαγνωστικής εξέτασης, ή την εισαγωγή σε δωμάτιο νοσηλείας, λαμβάνεται επίχρισμα για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2
 • Για απολύτως επείγοντα περιστατικά, όπου κινδυνεύει άμεσα η ζωή ή η αρτιμέλεια του ασθενή, παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και διενεργείται άμεσα κάθε απαραίτητη επεμβατική ή άλλη ιατρική πράξη, ή διαγνωστική εξέταση, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της υγείας του ιατρικού προσωπικού
 • Εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα αναμονής, ο ασθενής απομονώνεται:
 1. Για τα επείγοντα περιστατικά, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας περιορισμένου αριθμού μοριακών ελέγχων στην Κλινική, με αποτέλεσμα σε 1 ώρα περίπου
 2. Για λιγότερο επείγοντα περιστατικά, το επίχρισμα αποστέλλεται προς έλεγχο και το αποτέλεσμα λαμβάνεται εντός 8 – 12 ωρών

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 • Για να γίνει εισαγωγή στην Κλινική, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2
 • Ο μοριακός έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην Κλινική, συγχρόνως και με τον πιθανά απαιτούμενο προεγχειρητικό έλεγχο, είτε σε πιστοποιημένο για τη διενέργεια μοριακών ελέγχων, εξωτερικό ιδιωτικό εργαστήριο, ή σε δημόσια δομή υγείας, και να προσκομιστεί ή αποσταλεί υπηρεσιακά, επίσημο αντίγραφο του αποτελέσματος
 • Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί και το αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί, εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την εισαγωγή στην Κλινική
 • Υπάρχουν ειδικές συμφωνίες σε ισχύ με κατάλληλα πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια, για τη διενέργεια μοριακών ελέγχων σε ασθενείς του Αγίου Λουκά, με ταχείες διαδικασίες και προνομιακές χρεώσεις. Λεπτομέρειες και στοιχεία επικοινωνίας, μπορούν να παράσχουν το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και η Νοσηλευτική Υπηρεσία της Κλινικής
 • Για τους ασθενείς από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα διενέργειας μοριακού ελέγχου στον τόπο κατοικίας τους, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας του ελέγχου και προσωρινής παραμονής σε μονόκλινο δωμάτιο στην Κλινική, έως την έκδοση του τελικού αποτελέσματος, σε μειωμένη τιμή “πακέτου”. Λεπτομέρειες για τις χρεώσεις μπορεί να παράσχει το Λογιστήριο Ασθενών της Κλινικής

ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Ως γενική αρχή, για τη διενέργεια διαγνωστικών ή άλλων ειδικών εξετάσεων, εγχύσεων, βιοψιών, και κάθε είδους μικροεπεμβάσεων, χωρίς διανυκτέρευση του ασθενή στην Κλινική, εφ’ όσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ., επιδημιολογικά στοιχεία, συμπτώματα ενεργής λοίμωξης του αναπνευστικού, κτλ.), ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η διενέργεια μοριακού ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2
 • Όσον αφορά σε όλους αυτούς τους ασθενείς, διασφαλίζεται ότι:  Λαμβάνεται ΠΛΗΡΕΣ ιστορικό σε σχέση με την πιθανή έκθεσή τους στον ιό
 1. Διενεργείται ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ κλινική εξέταση
 2. Οι ασθενείς χρησιμοποιούν ΟΛΑ τα ενδεδειγμένα μέτρα προσωπικής προστασίας (μάσκα προσώπου, αντισηπτικό χεριών, κτλ.), καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους της Κλινικής
 3. Την ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τη διενέργεια ή μη, μοριακού ελέγχου, και σε αυτούς τους ασθενείς, λαμβάνει ο εκάστοτε θεράπων Ιατρός
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν ιατρικές πράξεις, οι οποίες προϋποθέτουν διαχείριση του αεραγωγού, για τη διενέργεια των οποίων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου, διενέργειας εντός των τελευταίων 48 ωρών

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2, διενέργειας εντός των τελευταίων 48 ωρών, ως εξής:

 1. Ενδοσκοπικές παρεμβάσεις κάθε είδους, οι οποίες προϋποθέτουν διαχείριση του αεραγωγού
 2. Γαστροσκοπήσεις κάθε είδους o Για τη διενέργεια Κολονοσκοπήσεων, εφ’ όσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ., επιδημιολογικά στοιχεία, συμπτώματα ενεργής λοίμωξης του αναπνευστικού, κτλ.), ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η διενέργεια μοριακού ελέγχου. Όσον αφορά στους ασθενείς αυτούς, διασφαλίζεται ότι:
 3. Λαμβάνεται ΠΛΗΡΕΣ ιστορικό σε σχέση με την πιθανή έκθεσή τους στον ιό
 4. Διενεργείται ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ κλινική εξέταση
 5. Χρησιμοποιούν ΟΛΑ τα ενδεδειγμένα μέτρα προσωπικής προστασίας (μάσκα προσώπου, αντισηπτικό χεριών, κτλ.), καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους της Κλινικής
 6. Το ιατρικό προσωπικό λαμβάνει ΟΛΑ τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του ασθενή στους χώρους της Κλινικής
 7. Την ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τη διενέργεια ή μη, μοριακού ελέγχου, και σε αυτούς τους ασθενείς, λαμβάνει ο εκάστοτε θεράπων Ιατρός

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 • o Υπενθυμίζεται ότι, συνεχίζεται η εξαιρετικά χαμηλή διαθεσιμότητα αίματος στις Μονάδες Αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη ενημέρωση ασθενών και συνοδών, επιτακτική, ώστε να προβούν εμπρόθεσμα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια. Ιδανικά ο εκάστοτε αιμοδότης θα πρέπει:
 1. Να έχει την ίδια ομάδα αίματος με τον ασθενή
 2. Να δηλώσει στη Μονάδα Αιμοδοσίας, πως έχει την ίδια ομάδα αίματος με τον ασθενή
 3. Να τονίσει ότι, η δωρεά του αφορά και πρέπει να “πιστωθεί”, στο συγκεκριμένο ασθενή