Διουρηθρική Εκπυρήνιση Προστάτη με Holmium Laser (Holep)

1. Θεραπεύει οποιοδήποτε μέγεθος προστάτη. 

2. Ελαχιστοποιεί την αιμορραγία.

3. Προσφέρει άμεση ανακούφιση συμπτωμάτων.

4. Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας.

5. Επιτυγχάνει γρήγορη αποθεραπεία. 

6. Διασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα, περιορίζοντας την πιθανότητα επανεπέμβασης.