Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρού

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρού πραγματοποιείται με ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία που επιτρέπουν τη χειρουργική επέμβαση μέσω μικροσκοπικών τομών (“κλειδαρότρυπας”). Μια από αυτές τις τομές στο τέλος της επέμβασης διευρύνεται για την αφαίρεση του νεφρού. 

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι περίπου 2 ημέρες και η πλήρης αποθεραπεία διαρκεί περίπου 4-6 εβδομάδες.