Νέες χειρουργικές τεχνικές

Η έλευση της Ρομποτικής Χειρουργικής, λόγω της ακρίβειας που προσφέρει, έχει δώσει τη δυνατότητα για την εκτέλεση νέων χειρουργικών τεχνικών κατά τη διάρκεια της Ριζικής Προστατεκτομής.

Η HOOD, η SMART, η Veil of Aphrodite και η Retzius Sparing τεχνική αφορά στη διατήρηση ανέπαφων των ανατομικών δομών του πυελικού εδάφους και έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία επιστροφή της φυσιολογικής ούρησης των ανδρών μετά την χειρουργική επέμβαση.

Η τεχνική NeuroSAFE αφορά στη διατήρηση των νεύρων και αγγείων του προστάτη που είναι υπεύθυνα για τη στυτική λειτουργία, τα οποία δύναται να διασωθούν και σε περιπτώσεις προχωρημένου καρκίνου του προστάτη με ταυτόχρονη ογκολογική ασφάλεια.

Η τεχνική ARVUS αφορά στην πλήρη αποκατάσταση του πυελικού εδάφους μετά την αφαίρεση του προστάτη και παρέχει την απαραίτητη στήριξη στην αναστόμωση της ουροδόχου κύστης με την ουρήθρα για την ταχύτερη επιστροφή της εγκράτειας μετά την επέμβαση. 

Συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές με την ακρίβεια της ρομποτικής χειρουργικής και την εμπειρία μας, οι ασθενείς πλέον και ανάλογα με το υπόλοιπο ιατρικό τους προφίλ, μπορούν να επωφεληθούν από μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση, με ταχεία ανάρρωση χωρίς την ανάγκη ουροκαθετήρα η σωλήνα παροχέτευσης με επιστροφή φυσιολογικής ούρησης από την 2η-3η μέρα μετά την επέμβαση.