ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Ο χειρουργός ουρολόγος Γεώργιος Καρύδας μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοουρολογία και στην Ουρολογική Ογκολογία, αρχικά στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Ρότερνταμ της Ολλανδίας και στη συνέχεια στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Freeman Hospital, του Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας σε έμμισθες θέσεις. Κύριο γνωστικό ενδιαφέρον η Ογκολογική Ουρολογία, η Ενδοουρολογία και η Λαπαροσκοπική και η Ρομποτική Ουρολογία, εξειδίκευση την οποία απέκτησε τόσο κατά τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό όσο και με τη διαρκή συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διεθνών συνεδρίων και συχνών επισκέψεών του σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού (δια βίου εκπαίδευση).

 

Είναι από τους πρωτοπόρους των λαπαροσκοπικών ουρολογικών επεμβάσεων στην Ελλάδα από το 2007. Από το 2019 είναι πιστοποιημένος χειρουργός κονσόλας του ρομποτικού συστήματος DaVinci X, Intuitive Surgical, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό όλου του φάσματος των ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων.

 

Είναι ιδρυτικό μέλος από το 2019 της χειρουργικής ουρολογικής ομάδας UroSurg, μαζί με τους Ουρολόγους Δημόπουλο Παναγιώτη και Καμπάνταη Σπύρο, η οποία με συνεργατική δράση και με τεχνολογία αιχμής ασκεί την πλέον σύγχρονη Ουρολογία, εφάμιλλη με τα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού.

 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1990. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική, από τον Μάιο 1993 έως τον Αύγουστο 1994, στην Κρατική Χειρουργική Κλινική, Γ. Π. Ν. Αλεξανδρούπολης και στην Ουρολογία, από τον Αύγουστο 1994 έως τον Αύγουστο 1998, στην Ουρολογική Κλινική, Ν. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Δημήτριος”. Απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας της Ουρολογίας κατόπιν εξετάσεων με την πρώτη προσπάθεια τον Οκτώβριο του 1998.

 

Από το 1997 είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ουρολογίας F.E.B.U. μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου και πρώτευσε με σκορ 93% μεταξύ 130 Ευρωπαίων Ουρολόγων. Το 1998 έλαβε κατόπιν εξετάσεων στις οποίες και πρώτευσε την υποτροφία «Απόστολος Δεληβελιώτης» της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας που απονέμεται σε έναν νέο Ουρολόγο κάθε έτος για τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό.

 

Η διδακτορική του διατριβή, με θέμα «Ουροδυναμικά χαρακτηριστικά και βιοχημικές παράμετροι στην ορθότοπη νεοκύστη μετά από κυστεκτομή» με δεδομένα από ασθενείς των Πανεπιστημιακών Ουρολογικών τμημάτων του Δ.Π.Θ. και του University of Newcastle, έλαβε από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2001 βαθμό «Άριστα», 10.

 

Εργάστηκε ως Επιμελητής της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη από τον Μάρτιο του 2000 έως τον Απρίλιο του 2001. Έκτοτε εργάζεται ως ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος στην Κλινική «Άγιος Λουκάς» της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας ετησίως μεγάλο (>400) αριθμό πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων Ογκολογικής Ουρολογίας, Ενδοουρολογίας και Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Ουρολογίας.

 

Είναι μέλος σε 5 Ελληνικές και 3 Διεθνείς Ιατρικές Ουρολογικές Επιστημονικές Εταιρείες. Έχει 42 επιστημονικές ανακοινώσεις και 28 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδος και του εξωτερικού.