ΟΥΡΗΘΡΑ & ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

ΟΥΡΗΘΡΑ & ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

Η ουροδόχος κύστη είναι ένα κυλινδρικό μυϊκό όργανο που βρίσκεται στη λεκάνη. Αυτό το όργανο, με
σχήμα μπαλονιού, διατείνεται καθώς γεμίζει με ούρα. Ενώ ο ρυθμός των ούρων που εισέρχονται στην
ουροδόχο κύστη δεν μπορεί να ελεγχθεί, και εξαρτάται από την πρόσληψη υγρών, ένα υγιές άτομο μπορεί
να ελέγξει την ούρηση για να αδειάσει την ουροδόχο κύστη. Κατά την ούρηση η κύστη αδειάζει μέσω της
ουρήθρας, ενός σωλήνα που βρίσκεται στον πυθμένα της ουροδόχου κύστης.

 

ΟΥΡΗΘΡΑ & ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

Η ουροδόχος κύστη είναι ένα κυλινδρικό μυϊκό όργανο που βρίσκεται στη λεκάνη. Αυτό το όργανο, με
σχήμα μπαλονιού, διατείνεται καθώς γεμίζει με ούρα. Ενώ ο ρυθμός των ούρων που εισέρχονται στην
ουροδόχο κύστη δεν μπορεί να ελεγχθεί, και εξαρτάται από την πρόσληψη υγρών, ένα υγιές άτομο μπορεί
να ελέγξει την ούρηση για να αδειάσει την ουροδόχο κύστη. Κατά την ούρηση η κύστη αδειάζει μέσω της
ουρήθρας, ενός σωλήνα που βρίσκεται στον πυθμένα της ουροδόχου κύστης.

 

Παθήσεις που σχετίζονται με την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα:

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης
Αιματουρία
Πρόπτωση ουροδόχου κύστης
Διάμεση κυστίτιδα
Υπερλειτουργική ουροδόχος κύστη
Σύνδρομο επώδυνης κύστης (PBS)
Ακράτεια ούρων
Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
Συχνουρία
Εκστροφή κύστης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

 • Θεραπεία επιφανειακού Καρκίνου Ουροδόχου Κύστης
 • Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης (TURBT)
 • Ενδοκυστική χημειοθεραπείας
 • Ενδοκυστική Ανοσοθεραπεία (BCG)
 • NBI κυστεοσκόπηση
 • Blue Light Κυστεοσκόπηση
 • Ριζική Κυστεκτομή και Δημιουργία Νεοκύστης
 • Ρομποτική Κυστεκτομή(Πλήρης ενδοσωματική ρομποτικά υποβοηθούμενη κατασκευή Νεοκύστης)
 • Ρομποτική Κυστεκτομή( Εξωσωματική κατασκευή νεοκύστης)
 • Λαπαροσκοπική Κυστεκτομή( Εξωσωματική Κατασκευή Νεοκύστης)
 • Ριζική Κυστεκτομή και εκτροπή ούρων με χρήση λεπτού εντέρου
 • Ρομποτική Κυστεκτομή(Πλήρης ενδοσωματική ρομποτικά υποβοηθούμενη
  κατασκευή ειλεοδερμοστομίας- ileal conduit)
 • Ρομποτική Κυστεκτομή( Εξωσωματική κατασκευή ειλεοδερμοστομίας)
 • Λαπαροσκοπική Κυστεκτομή ( Εξωσωματική Κατασκευή ειλεοδερμοστομίας)
 • Εκτροπή κατά Mitrofanoff

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ

 • Εύκαμπτη/ Άκαμπτη Κυστεοσκόπηση
 • Κυστεοπλαστική και περιπλεγμένη χειρουργική ανακατασκευή του Ουροποιητικού Συστήματος
 • Ενδοκυστική Θεραπεία με BOTOX
 • Ουρηθροπλαστική
 • Τοποθέτηση Τεχνητού Σφιγκτήρα Ακράτειας

 

 

Παθήσεις που σχετίζονται με την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα:

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης
Αιματουρία
Πρόπτωση ουροδόχου κύστης
Διάμεση κυστίτιδα
Υπερλειτουργική ουροδόχος κύστη
Σύνδρομο επώδυνης κύστης (PBS)
Ακράτεια ούρων
Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
Συχνουρία
Εκστροφή κύστης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

 • Θεραπεία επιφανειακού Καρκίνου Ουροδόχου Κύστης
 • Διουρηθρική εκτομή όγκου ουροδόχου κύστης (TURBT)
 • Ενδοκυστική χημειοθεραπείας
 • Ενδοκυστική Ανοσοθεραπεία (BCG)
 • NBI κυστεοσκόπηση
 • Blue Light Κυστεοσκόπηση
 • Ριζική Κυστεκτομή και Δημιουργία Νεοκύστης
 • Ρομποτική Κυστεκτομή (Πλήρης ενδοσωματική ρομποτικά υποβοηθούμενη
  κατασκευή Νεοκύστης)
 • Ρομποτική Κυστεκτομή ( Εξωσωματική κατασκευή νεοκύστης)
 • Λαπαροσκοπική Κυστεκτομή ( Εξωσωματική Κατασκευή Νεοκύστης)
 • Ριζική Κυστεκτομή και εκτροπή ούρων με χρήση λεπτού εντέρου
 • Ρομποτική Κυστεκτομή (Πλήρης ενδοσωματική ρομποτικά υποβοηθούμενη
  κατασκευή ειλεοδερμοστομίας- ileal conduit)
 • Ρομποτική Κυστεκτομή ( Εξωσωματική κατασκευή ειλεοδερμοστομίας)
 • Λαπαροσκοπική Κυστεκτομή ( Εξωσωματική Κατασκευή ειλεοδερμοστομίας)
 • Εκτροπή κατά Mitrofanoff

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ

 • Εύκαμπτη/ Άκαμπτη Κυστεοσκόπηση
 • Κυστεοπλαστική και περιπλεγμένη χειρουργική ανακατασκευή του Ουροποιητικού Συστήματος
 • Ενδοκυστική Θεραπεία με BOTOX
 • Ουρηθροπλαστική
 • Τοποθέτηση Τεχνητού Σφιγκτήρα Ακράτειας