Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο λεπτομερούς απεικόνισης του προστάτη. 

Συνδυάζοντας έως και τέσσερις διαφορετικούς τύπους εικόνων (T1, T2, DCE, DWI), παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο γιατρό σας σχετικά με το εάν υπάρχει πιθανότητα καρκίνου του προστάτη ή όχι.