Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή

Ποιοι είναι οι στόχοι της ρομποτικά υποβοηθούμενης μερικής νεφρεκτομής;
Να αφαιρεθεί ριζικά ο όγκος στο νεφρό με ταυτόχρονη διατήρηση του οργάνου και της νεφρικής λειτουργίας, με 4-6 μικρές τομές τρυπούλες στο άνω μέρος της κοιλιάς. Αποτελεί την απόλυτη ένδειξη σε περιπτώσεις ασθενών με ένα μόνο νεφρό ή σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.