ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση από τους ειδικούς μας, μπορεί να απαιτηθούν μία ή περισσότερες εξετάσεις, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Βιοψία
 • Στοχευμένη Διαπερινεική Βιοψία Προστάτη (Fusion)
 • Κυστεοσκόπηση
 • Ουρητηροσκόπηση
 • Κυτταρολογική εξέταση
 • Δακτυλική εξέταση ορθού-προστάτη (DRE)
 • Απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα νεφρών
 • Μελέτη ροής ούρων - υπολειπόμενο ούρησης
 • Ουροδυναμική μελέτη
 • Αιματολογική εξέταση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)
 • Ποιοτική ανάλυση σπέρματος
 • Ποιοτική ανάλυση λίθου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση από τους ειδικούς μας, μπορεί να απαιτηθούν μία ή περισσότερες εξετάσεις, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Βιοψία
 • Στοχευμένη Διαπερινεική Βιοψία Προστάτη (Fusion)
 • Κυστεοσκόπηση
 • Ουρητηροσκόπηση
 • Κυτταρολογική εξέταση
 • Δακτυλική εξέταση ορθού-προστάτη (DRE)
 • Απεικονιστικές εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα νεφρών
 • Μελέτη ροής ούρων - υπολειπόμενο ούρησης
 • Ουροδυναμική μελέτη
 • Αιματολογική εξέταση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)
 • Ποιοτική ανάλυση σπέρματος
 • Ποιοτική ανάλυση λίθου