Η ΟΜΑΔΑ

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

MD PhD FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος

Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία & στις ΗΠΑ

T: +30 694 4774194

E: dimopoulos@urosurg.gr

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ

MD PhD FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος

Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία

T: +30 694 5375525

E: kampantais@urosurg.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

MD PhD FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος

Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία

T: +30 694 5465186

E: karydas@urosurg.gr