NEUROSAFE


NEUROSAFE

Ρομποτική νευρο-προστατευτική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη NeuroSAFE

«Επανάσταση στη θεραπεία της νόσου χωρίς στυτική δυσλειτουργία»
«Προστατεύονται με ογκολογική ασφάλεια τα νεύρα της στύσης»
«Μόνο το μικροσκόπιο δίνει σίγουρη απάντηση»
«Καμία μέθοδος απεικόνισης μέχρι σήμερα δεν είναι πιο ακριβής συγκριτικά με την τεχνική NeuroSAFE»

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί έναν από τους συχνότερους καρκίνους για τον ανδρικό πληθυσμό, με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και ειδικά όταν τηρούνται οι οδηγίες πρόληψης (ετήσια εξέταση από ουρολόγο μετά το 45ο έτος ηλικίας), ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο (εντοπισμένη νόσος). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η ριζική προστατεκτομή, δηλαδή η πλήρης αφαίρεση του οργάνου.

Στόχοι της ριζικής προστατεκτομής είναι ασφαλώς να αφαιρεθεί ο καρκίνος σε υγιή όρια, αλλά παράλληλα να μειωθούν οι δυσάρεστες παρενέργειες, τόσο στον τομέα της ούρησης (ακράτεια), όσο και στον τομέα της διατήρησης της σεξουαλικής ικανότητας (στυτική δυσλειτουργία). Σχετικά με τη στυτική λειτουργία είναι ογκολογικά εφικτό και ασφαλές να διατηρηθούν τα υπεύθυνα νεύρα, μόνο εάν ο καρκίνος δεν επεκτείνεται σε αυτά. Εφόσον διατηρηθούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποκαθίσταται και η προηγούμενη στυτική λειτουργία.

 

Τεχνική NeuroSAFE

Η τεχνική NeuroSAFE (Neurovascular Structure near Adjacent Frozen section Examination) έχει αναπτυχθεί στο ουρολογικό κέντρο Martini Klinik στη Γερμανία για να προσφέρει ένα επιπλέον βήμα ασφάλειας στη ριζική προστατεκτομή. Η τεχνική στηρίζεται στην άρτια συνεργασία εξειδικευμένων χειρουργών ουρολόγων με κατάλληλα εκπαιδευμένους στο αντικείμενο παθολογοανατόμους (ειδικοί που εκτελούν τις βιοψίες). Αναλυτικότερα, μετά την αφαίρεση του προστάτη από το σώμα, και αφού οι ουρολόγοι έχουν φροντίσει την πλήρη παρασκευή και διατήρηση των νεύρων, η περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο σημείο όπου ακουμπούσαν τα νεύρα χρωματίζεται κατάλληλα και έπειτα εξετάζεται από εξειδικευμένο παθολογοανατόμο. Ο παθολογοανατόμος είναι υπεύθυνος να ελέγξει όλη τη χρωματισμένη περιοχή με κατάλληλες τεχνικές ταχείας βιοψίας (χρήση ψυκτικού μικροτόμου και σετ ταχείας χρώσης) και εντός του χειρουργικού χρόνου, αλλά συνάμα με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Αυτή η τεχνική έχει σχεδιαστεί για να προάγει την προστασία των νεύρων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο του καρκίνου. Έτσι, εάν εμφανιστούν καρκινικά κύτταρα στη   χρωματισμένη περιοχή του προστάτη (θετικό χειρουργικό όριο), τότε η δέσμη νεύρων αποκόπτεται από την πλευρά αυτή, θυσιάζοντας έτσι το θέμα της στυτικής λειτουργίας, αλλά θωρακίζοντας το ογκολογικό αποτέλεσμα. Εάν από την άλλη το αποτέλεσμα της ταχείας βιοψίας είναι αρνητικό, τότε έχει επιτευχθεί η πλήρης διάσωση των νεύρων με θετικά αποτελέσματα για τη στυτική λειτουργικότητα. Η στύση ελέγχεται μέσω πολύ λεπτών και ευαίσθητων νευρικών ινών (νεύρων), οι οποίες στην πορεία τους από τον εγκέφαλο προς το πέος, διέρχονται πολύ κοντά κατά μήκος του προστάτη. Εάν οι δομές αυτές διατηρηθούν κατά τη ριζική προστατεκτομή, τότε η στυτική λειτουργία διατηρείται. Η ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των νεύρων (Νευροπροστατευτική Ριζική Προστατεκτομή) είναι δυνατή για τις περιπτώσεις των ασθενών με εντοπισμένη νόσο, δηλαδή όταν ο όγκος βρίσκεται εντός της προστατικής κάψας και δεν τη διασπά. Εάν τα κύτταρα του όγκου διασπούν την κάψα στην περιοχή των νευρικών ινών, τα νεύρα αυτά θα πρέπει να θυσιαστούν και να αφαιρεθούν, είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές του προστάτη.

 

 

Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει εξέταση πριν από το χειρουργείο που να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του όγκου στα νεύρα σε ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας. Επίσης, είναι αδύνατο να ανιχνευθεί η επέκταση αυτή με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Για το λόγο αυτό, το πλέον διάσημο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, η Martini-Klinik, καθιέρωσε την τεχνική NeuroSAFE για την εξέταση της πλήρους επιφάνειας επαφής του αφαιρεθέντος προστάτη με το νεύρο, προκειμένου να βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών ζωτικής σημασίας για την υγεία του ασθενή.

Η τεχνική NEUROSAFE ξεκίνησε να εφαρμόζεται πρόσφατα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην ιδιωτική κλινική «Άγιος Λουκάς». Τα μέλη της ομάδας UROSURG εκπαιδεύτηκαν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού (Martini Klinik στην Γερμανία, Lister Hospital στην Μεγάλη Βρετανία). Αναλυτικότερα, με τη χρήση του Ρομποτικού συστήματος Da Vinci X τελευταίας γενιάς, με το οποίο εξοπλίστηκε η κλινική Άγιος Λουκάς, διενεργείται η ρομποτική προστατεκτομή με πλήρη προστασία των υπεύθυνων για τη στύση νεύρων, ανεξαρτήτως σταδίου της νόσου. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, σε χρόνο κατά τον οποίο ο χειρουργός εκτελεί τον λεμφαδενικό καθαρισμό, εκτελείται η παθολογοανατομική εξέταση της ταχείας βιοψίας, η οποία διαρκεί περίπου 30-60 λεπτά. Για να μπορέσει να βγεί το αποτέλεσμα της βιοψία σε τόσο λίγο χρόνο και να είναι αξιόπιστο (ποσοστό ακρίβειας >95%), είναι απαραίτητο να γίνει από εξειδικευμένο στην τεχνική χειρουργό ουρολόγο και αντίστοιχα ειδική παθολογοανατομική ομάδα. Διαφορετικά, η εξέταση μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο και το αποτέλεσμα να μην είναι αξιόπιστο.

Πλεονεκτήματα της Τεχνικής NeuroSAFE – Μόνο το μικροσκόπιο δίνει σίγουρη απάντηση

Καμία μέθοδος απεικόνισης μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης της υπερηχογραφίας, της μαγνητικής τομογραφίας, του PET-CT) δεν είναι πιο ακριβής συγκριτικά με τη μικροσκοπική εξέταση ιστού, για την εκτίμηση της εξάπλωσης του όγκου. Χάρη στη τεχνική NeuroSAFE, αφαιρείται μόνο ο νευρικός ιστός (νεύρα) που επηρεάζεται πραγματικά από τον όγκο, ενώ ο υγιής νευρικός ιστός διατηρείται. Αυτή η χειρουργική τεχνική, που επιτρέπει κατά τη διάρκεια της επέμβασης να προσδιοριστεί εάν ο όγκος έχει εξαπλωθεί μέσω της κάψας του προστάτη στα υπεύθυνα για τη στύση νεύρα, εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια έναντι της νόσου, ταυτόχρονα με τη μέγιστη δυνατή διατήρηση των νεύρων. Με λίγα λόγια, με το NeuroSAFE ένας σεξουαλικά ενεργός άνδρας έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διασφαλίσει τη στύση του και τη σεξουαλική του υγεία μετεγχειρητικά με ογκολογική ασφάλεια, ανεξάρτητα με το πόσο προχωρημένη είναι η νόσος.
Η εξειδικευμένη ομάδα χειρουργικής ουρολογίας UROSURG σε συνεργασία με το παθολογοανατομικό εργαστήριο IstoLab που ειδικεύεται στην ουρολογία, έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και πολυετή εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική, που μπορεί να εξασφαλίσει αντίστοιχα με το εξωτερικό αποτελέσματα και στην Ελλάδα.